Ovom veb-stranicom upravlja Apostoloski Dental Centar. Na celom sajtu izrazi „mi“, „nas“ i „naš“ odnose se na Apostoloski Dental Centar.

Apostoloski Dental Centar nudi ovu veb stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve odredbe, uslove, politike i obaveštenja koja su ovde navedena.

Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, vi učestvujete u našoj „Usluzi“ i saglasni ste da ćete biti obavezani sledećim odredbama i uslovima („Uslovi i odredbe“, „Uslovi“), uključujući te dodatne odredbe i uslove i politike referenciran ovde i/ili dostupan preko hiperlinka. Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pretraživači, prodavci, klijenti, trgovci i/ili saradnici sadržaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove i odredbe pre nego što pristupite našoj veb stranici ili je koristite. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima i odredbama. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi i odredbe smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Odredbe i uslove.

Sve nove funkcije ili alatke koje se dodaju trenutnoj prodavnici takođe podležu odredbama i uslovima. Najnoviju verziju Uslova i odredbi možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Odredbi i uslova objavljivanjem ažuriranja i/ili promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovu stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.

Opšti uslovi

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.

Shvatate da se vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezujućih mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.

Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

Tačnost, potpunost i blagovremenost informacija

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili blagovremenih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.

Izmene usluga i cena

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.

Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.

Proizvodi ili usluge

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom vraćanja.

Uložili smo sve napore da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju.